Region Värmland logga

Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering

Här hittar du samlad information om hjälpmedel, habilitering och rehabilitering inom Region Värmland som du som vårdgivare kan använda dig av.

Svart rullstol

Eftersom sidan riktar sig direkt till andra vårdgivare kan många uttryck vara svåra att förstå för den som saknar fackkunskap. Om du har frågor om informationen som finns på sidorna, kontakta den som anges som innehållsansvarig för respektive område eller dokument.

Sidan uppdaterad