Till startsidan

Vårdbegäran och länkar

Du som vårdgivare kan skriva en vårdbegäran till vuxenhabiliteringen för att patienten ska få kontakt med oss. Patienten måste själv vilja ha vår hjälp och godkänna vårdbegäran, även om någon annan gör ansökan.