Vem får stöd

Vuxenhabiliteringen har specialistkompetens om vuxna med vissa funktionsnedsättningar. De personer som kan vända sig till oss för stöd ska vara utredda och fått diagnos. Diagnosunderlag måste medfölja vid remiss till vuxenhabiliteringen.

Vuxenhabiliteringens målgrupp är vuxna med:

  • intellektuell funktionsnedsättning.
  • autism.
  • betydande rörelsenedsättning, medfödd eller förvärvad före 18 års ålder
  • betydande och bestående kognitiv funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.
    Målgruppstillhörighet gällande förvärvad hjärnskada sammanfaller oftast med att individen är bedömd tillhöra personkrets 2 enligt LSS.

Sidan uppdaterad