Till startsidan

Eldrivna rullstolar

Upphandlingen är gjord tillsammans med regionerna i 7-klövern.

Upphandlat sortiment för eldrivna rullstolar.

Nedan finner du översikter av det upphandlade sortimentet för eldrivna rullstolar.

Förskrivare: Hjälpmedelskonsulent

Remittent: Leg. läkare, leg. arbetsterapeut, leg. fysioterapeut/ leg. Sjukgymnast

Eldrivna rullstolar för inomhusbruk

Sortimentsöversikt Real 6100 (pdf) Pdf, 56 kB.

Eldrivna rullstolar för inomhusanvändning eller begränsad utomhusanvändning enkelt sittande

Sortimentsöversikt Q300M Mini (pdf) Pdf, 48 kB.

Eldrivna rullstolar för inomhusanvändning eller begränsad utomhusanvändning avancerat sittande

Eldrivna rullstolar för uteanvändning eller begränsad inomhusanvändning enkelt sittande

Sortimentsöversikt M3 Enkel (pdf) Pdf, 57 kB.

Eldrivna rullstolar för utomhusanvändning eller begränsad inomhusanvändning avancerat sittande

Sortimentsöversikt M5 Corpus (pdf) Pdf, 57 kB.

Eldrivna rullstolar för utomhusanvändning med joystickstyrning

Eldrivna rullstolar för utomusanvändning med styre (skotrar)

Eldrivna rullstolar med uppresningsfunktion

Sortimentsöversikt F5 Corpus VS (pdf) Pdf, 70 kB.