Kognitionshjälpmedel

Avtal för kognitiva hjälpmedel gällande 20211001 till och med 20230930 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

För upphandlingen av tids- och planeringshjälpmedel är avtalet skrivet med flera leverantörer per upphandlat objekt. De produkter som klarade ska-kraven i kravspecifikationen blev antagna. Motiveringen till att använda denna fördelningsnyckel i upphandlingen är att den individuella utprovningen är av sådan vikt inom denna grupp. Avrop sker enligt följande steg:

  1. Enligt fördelningsnyckeln patientens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de produkter som uppfyller patientens behov och önskemål.
  2. Om mer än en produkt uppfyller patientens behov väljs den produkt som är medicintekniskt klassad enligt Medicintekniska produktdirektivet 93/42/EEG eller enligt EU:s förordning om medicintekniska produkter MDR 2017/745.
  3. Om mer än en produkt uppfyller ovanstående steg väljs den produkt som har lägst pris.

I regionens hyrsystem för kognitiva hjälpmedel kommer i första hand utgångna modeller levereras.

Översikter av kognitionssortimentet

Se även Sortimentskatalog i webSesam. Saknas någon artikel i katalogen kontakta hjälpmedelskonsulent.

Sidan uppdaterad