Till startsidan
Till startsidan

10.4 Smittförande gods

Till smittförande gods räknas medicintekniska produkter som används av personer med diarréer, blodsmitta och/eller multiresistenta bakterier.

Felaktig hantering av dessa produkter kan innebära risk för spridning av smitta.
En smittad produkt ska rengöras från smitta där smittan uppstått. Produkten får ej flyttas till annan plats innan rengöring skett.

Desinfektion

Desinfektion ska alltid föregås av rengöring.
Rengör med vatten och rengöringsmedel. Vid rengöring ska skyddsutrustning användas.

Torka också av ytor som kan ha smutsats ner vid rengöring.

Desinfektera med sprit, Perform eller Virkon.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats