Region Värmland logga

2.2 Nätverket för hjälpmedelsfrågor

Syfte

 • Att arbeta för samsyn kring hjälpmedelsförsörjning i Värmland genom att samla personer, från olika vårdgivare, med kunskap, kompetens och erfarenhet inom hjälpmedelsområdet.
 • Att följa hjälpmedelsutvecklingen.

Mål

 • Att säkerställa att hjälpmedelsverksamhet i Värmland arbetar utifrån Hjälpmedelsnämndens synsätt och viljeinriktning och att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.
 • Att säkerställa att hjälpmedelsverksamhet arbetar utifrån gällande policy, styrdokument och riktlinjer.
 • Att säkerställa att samverkan sker mellan olika verksamheter i vårdkedjan.

Arbetsuppgifter för Nätverket

 • Hantera uppdrag från Hjälpmedelsnämnden
 • Förbereda och ge förslag på riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom olika produktgrupper
 • Omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet
 • Erfarenhetsutbyte, frågeställningar och information inom hjälpmedelsområdet
 • Hantera hjälpmedelsfrågor som hamnar i gråzonen mellan regionens och kommunernas ansvarsområde genom att föreslå förslag till lösning.

Deltagare i nätverket

 • Deltagarna representerar hjälpmedelverksamheterna i Region Värmland och kommunerna i Värmland.
 • Varje kommun representeras av en deltagare, med undantag av Karlstad som har 2 deltagare.
 • Regionen representeras av deltagare från Hjälpmedelsservice (vuxen och barn), habiliteringen samt slutenvårdens rehabiliteringsverksamhet.
 • Andra personer kan adjungeras vid behov.

Representanter i nätverket

 • Ha ett formellt uppdrag från sin verksamhet.
 • Ha övergripande kunskap inom hjälpmedelsområdet.
 • Vara väl förberedd inför möten och ha tagit del av erforderlig information.
 • Anmäla ärenden, återföra synpunkter, frågeställningar och beslut mellan nätverket och den verksamhet man representerar.
 • Aktivt delta i diskussioner.
 • Ha insikt om ekonomiska frågor och konsekvenser av fattade beslut.

Allmänt

 • Samordnare för mötena utses inom nätverket. Nuvarande samordnare är Maria Brefält Gärdt Arvika kommun.
 • Samordnare för nätverket sammanställer och skickar ut ärendelista minst en vecka innan möte.
 • Minnesanteckningar skrivs enligt turlista. Samordnaren justerar de förda minnesanteckningarna och skickar ut till berörda.

Sidan uppdaterad