5.2 Personliga hjälpmedel

Med personliga hjälpmedel menas sådana produkter som personer med funktionsnedsättning behöver för att själv, eller med hjälp av någon annan, klara det dagliga livet i boende, närmiljö, förskola eller skola samt vård och behandling.

Personliga hjälpmedel är individuellt utprovade till en namngiven person enligt förskrivningsprocessen.

Hjälpmedlet ska:

  • Förebygga framtida förluster av funktion och förmåga.
  • Förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga.
  • Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.
  • Möjliggöra lek och utveckling för barn och ungdomar.

Sidan uppdaterad