Till startsidan

05 36 03 Ståbarrar och ståstöd

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårigheter att bibehålla stående ställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt förmåga till eget stående.

Mål med hjälpmedlet:

 • Förhindra utveckling av felställningar.
 • Normalisera muskeltonus.
 • Motverka smärta och eller cirkulationsrubbningar.
 • Underlätta ventilation.
 • Belastning av skelett och normalisering av skelett och leder.
 • Ökad social delaktighet samt möjliggörandet av olika dagliga aktiviteter.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Vid bedömning av typ av ståstöd tas hänsyn till hur självständig barnet eller ungdomen är.
 • Tänk på i vilket syfte ståstödet ska användas. Ska barnet eller ungdomen stå på en plats eller ska brukaren även kunna förflytta sig självständigt med hjälpmedlet?
 • Viktigt att ta med i bedömningen är att ta hänsyn till hur mycket stöd som behövs vid ståendet; till exempel bålstöd, huvudstöd, bord, olika högt ryggstöd.
 • Ska hjälpmedlet användas tillsammans med ståskal?
 • I vilken miljö ska ståstödet användas? I förskolan eller skolan, hemmet?

Utprovning

 • Kontrollera att förflyttningen till och från hjälpmedlet kan ske på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Fungerar ej manuell uppresning välj en modell som har elektrisk uppresningsfunktion.
 • Tänk på att knästödens utformning kan variera och vara avgörande för om barnet eller ungdomen kan stå i ståstödet.
 • Längd och vikt på brukaren.
 • Noggrann instruktion till den eller de som ska handha ståstödet om hur det ska användas och skötas.
 • Information om eventuella medicinska risker krävs också.
 • Tänk på att barnet eller ungdomen inte ska lämnas ensam i ståstödet.

Uppföljning

 • Viktigt med uppföljning om barnets eller ungdomens behov förändras vad gäller funktion och behov.
 • Kontinuerlig uppföljning, minst en gång per år. Oftare till en början.