Till startsidan

06 Ortoser och proteser

Ortopedtekniska hjälpmedel ingår inte i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.

06 30 Proteser, andra än extremitetsproteser (Peruker)