Till startsidan

09 06 03 Huvudskydd

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut
Leg.sjuksköterska

Målgrupp:

Barn med kroppsstrukturavvikelser, beteendeproblematik och/eller funktionsnedsättningar som medför att personen ofta faller eller slår sitt huvudet på annat sätt.

Kriterier:

Barn med stor risk att skada huvudet som följd av sin funktionsnedsättning. Övriga fallförebyggande åtgärder är inte tillräckliga för att förhindra fall eller för att skydda personen från att skada sig själv.

Mål med hjälpmedlet:

Undvika huvudskador.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Observera att hjälmen är ett huvudskydd och fungerar därmed inte på samma sätt som ex en lekhjälm.

Vid låga fallhöjder, som det handlar om när ett barn ramlar, ger hjälmen ett gott skydd mot hjärnskakning vid fall mot plant golv. Dock ger den inte, som t.ex. cykelhjälmar, skydd vid fall mot spetsiga kanter och föremål, som t.ex om huvudet ramlar mot en tröskel.

När det handlar om en vuxen person i vuxen storlek som bär hjälmen måste man vara medveten om betydelsen av såväl huvudets vikt som fallhöjden då det är fråga om fallhöjder som är större än en meter. Den påverkan som huvudet utsätts för vid ett fall är mycket stor. Då är det endast en hjälm med hårt skal som ger tillräckligt skydd.

Om brukaren kan ramla ”var som helst och när som helst” med risk för hjärnskakning så är det bara en cykelhjälm eller motsvarande som ger tillräckligt skydd.

Cykelhjälm är egenansvar.

Utprovning

Var noga med att mäta huvudet korrekt för rätt storlek på huvudskyddet. Lämplig storlek är huvudomfång ökat med 1 cm.

Tänk på att det kan finnas olika varianter av spänne till hjälmen. Om det i behovsanalysen framkommer en risk för att hakremmen fastnar i utstickande föremål finns självutlösande spänne som tillval.

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning.