Till startsidan

09 07 03 Sittbälten, bälten och selar för att stabilisera kroppen

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn som använder rullstol/sulky/arbetsstol/hygienstol och har stora svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande.
Barn som använder rullstol /sulky/arbetsstol/hygienstol där bälte/sele kan förebygga fall.

Kriterier:

 • Funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att bibehålla kroppsställning sittande
  i rullstol/sulky/arbetsstol/hygienstol .
 • Barn som använder rullstol/sulky/arbetsstol/hygienstol och har behov av bälte för att hindra fall ur rullstol vid transport.
 • Funktionsnedsättning som medför begränsning i att bedöma sin förmåga att gå och behov finns att hindra personen att resa sig.

Mål med hjälpmedlet:

 • Möjliggöra en bibehållen kroppsställning i sittande.
 • Möjliggöra aktivitet.
 • Förhindra/förebygga glidning eller fall ur rullstol/sulky/arbetsstol/hygienstol.

Förskrivning av flera:

Förekommer då behov av flera hjälpmedel såsom rullstol/sulky/arbetsstol/hygienstol föreligger.

Övrigt:

Bälte/sele används endast i samråd med barnet/ungdomens vårdnadshavare.

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bälte kan bara användas under förutsättning att bältet syftar till att stödja, hjälpa eller aktivera barnet. T ex för att kunna sitta upp vid måltider och aktiviteter, eller att ge trygghet.

Bälten och selar i rullstol får inte användas för att kompensera för brister i verksamheten t ex låg bemanning, brister i kompentens eller att verksamheten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga.

Bedömning:

Val av bälte och sele beror på vilken typ av positionering som vill uppnås och olika kombinationer av selar och bälten kan användas för att uppnå optimalt stöd. Viktigt att tänka på är att bröstsele och vristsele endast får användas i kombination med höftbälte.

Utprovning:

Höftbälte:
Finns med 2 eller 4 infästningspunkter. Höftbälten med 4 fästpunkter är oftast det bästa valet när barnet rör sig mycket. De sekundära fästbanden motverkar att bandet glider upp på magen eller att selen vrider sig. Bälten med fyra infästningar är vanligare i mer avancerade sitthjälpmedel. Tänk på att aldrig placera fästbanden så ett band fäster i sitsen och det andra i ryggplattan på en stol där ryggvinkeln enkelt kan ändras. Bältets dragriktning ändras då vilket kan medföra en risk.

Placeringen av höftbälte beror på vilken positionering av bäckenet som ska uppnås. Bältet kan endera placeras över lårbenen (nära bäcken) eller på höftkammen beroende på om man vill hindra framåt- eller bakåttippning av bäcken. Vid placering på höftkam ska en fast rygg användas för att ge rätt stöd bakåt för bäckenet.

Hur bältet ska monteras på hjälpmedlet beror dels på barnet men även var det finns fästpunkter på stolen.Tänk på att placeringen kan innebära att man adducerar benen ofrivilligt. Det är viktigt att höftbältet dras åt ordentligt för att få önskad effekt.

De flesta tillverkare erbjuder bälten i olika material, dynlängd, med olika spännen och åtdrag.
Mät vilken bredd samt längd som önskas på dynan på höftbältet. Mät hela längden ner över höfterna där barnet behöver en stoppad yta. Välj en så lång dynlängd som möjligt för att fördela trycket på så stor yta som möjligt.

Bröstsele/bröstbälte:
Bröstsele används för att positionera överkroppen. En upprätt hållning är viktigt för andning, huvudkontroll, rörlighet och komfort. Används alltid i kombination med höftbälte.

Det finns olika varianter av bröstselar beroende på vilken effekt som vill uppnås. Några ger stöd över bröstbenet medan andra ger åtdrag över skuldrorna. Val av sele beror på barnets funktionshinder och kroppsbyggnad. I behovsanalysen görs bedömningen vilken typ av sele som är mest lämpad.

Tänk på att:

 • en bröstsele inte kompenserar i sidled, då behövs bålstöd.
 • en bröstsele ska ha ett rakt drag bakifrån eller uppifrån. Aldrig drag nedåt bakom axeln.
 • aldrig placera fästbanden så att ett band fäster i sitsen och det andra i ryggplattan på stol där man enkelt kan justera ryggvinkeln. Bröstselens placering ändras då så fort vinkeln justeras vilken medför en risk.

Universalband kan användas som ett alternativ till bröstsele om barnet behöver stöd endast vid vissa aktiviteter som kräver att man sträcker sig i ytterläge.

Välj i första hand bälte/sele som har kombinationsavtal med det hjälpmedlet bältet/selen ska användas på.
För olika varianter av selar och höftbälten samt kombinationsavtal se leverantörernas hemsidor.

Övrigt:

Bälten som monteras på rullstol ersätter inte säkerhetsbälte i fordon.