Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

09 12 03 Flyttbara toalettstolar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Hygien-/dusch-/toastol:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt stå och gå till bad/toalettrum samt förflytta sig i bad/toalettrum.

Hygien-/dusch-/toastol med tippfunktion:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt stå och gå till bad/toalettrum samt förflytta sig i bad/toalettrum. Dessutom har personerna svårigheter att bibehålla upprätt kroppsställning i sittande.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att stå och gå till bad/toalettrum samt förflytta sig i bad/toalettrum. Omgivningsfaktorer som hindrar förflyttning i bad/toalettrum.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning till/från dusch/toalett för att tvätta sig/sköta toalettbehov självständigt eller med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Förskrivning förutsätter att man först bedömt att vanlig duschpall inte fungerar. Väg in i bedömningen om det är aktuellt med tippfunktion eller inte.

Hygienstol med tippfunktion används vid balanssvårigheter, felställningar, kontrakturer, ortostatiska problem, tonusförändringar.

Utprovning:

Tänk på säkerhetsaspekterna. Instruera vårdnadshavare och ev. övrig personal om att alla hjulen ska låsas och att de främre hjulen ska peka framåt och inte vara gömda under hygienstolen vid användning. På så vis minimeras tipprisk. Instruera även om att fotplattor alltid ska användas för att undvika risk för urglidning samt för att undvika obehag och förhöjt tryck i sittandet.

Om barnet/ungdomen har kraftig spasticitet kan ett vinkelställbart ryggstöd vara för vekt i konstruktionen. Var observant på hur toalettstolen ser ut när du väljer hygienstol, alla modeller går inte över toalettstolen. Tänk på behov av tillräcklig frigång mellan hygienstolen och toalettstolen. Särskilt viktigt för pojkar, stor klämrisk.

Drivringar finns som tillbehör för barn/ungdomar som klarar att självständigt flytta över till/från hygienstolen, men den blir ganska tung att köra själv.

Uppföljning

Minst en gång per år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats