Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

09 12 12 Toalettstolsförhöjningar monterade på ram

Fristående toalettförhöjning.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta/resa sig.
Barn som har svårigheter att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sätta/resa sig från toalettstol och/eller förflytta sig till toalettrum.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning till/från toalett och att sköta toalettbehov.
Förebygga fall, speciellt nattetid.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Vid bedömningen värderas för- och nackdelar mellan en fast monterad och en fristående toalettförhöjning. Den fristående kan lätt lyftas bort om höjden inte passar alla i hushållet. Tänk på att benen kan utgöra en snubbelrisk.

En fristående toalettförhöjning går att få högre än en fast monterad toalettförhöjning.

Utprovning:

Se till att barnet/ungdomen når ner ordentligt med fötterna i golvet. Om detta inte går kan en pall användas under fötterna.

Se till så att toalettstolsförhöjningens ben inte utgör snubbelrisk för barnet/ungdomen. Tipprisk kan föreligga om toalettförhöjningen blir ojämnt belastad. Ett ben är alltid justerbart.

Ibland kan det finnas behov av att snedställa toalettstolsförhöjningen för att ex. underlätta uppresning. Viktigt att följa leverantörens rekommendationer.

Stänkskydd bör alltid användas då det underlättar att placeringen blir rakt över toalettstolen. Stänkskyddet kan behöva kapas så att baksug inte sker vid spolning.

Används fristående toalettförhöjning med hel hink måste lockstöd användas, för att gångjärnen till locket inte skall skadas.

Övrigt:

Modell finns med uppfällbara armstöd.
Mjuksits finns som passar både till toalettstolsförhöjning och till vanlig toalettstol.

Uppföljning

Minst en gång per år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen