Till startsidan

09 12 18 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg.fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta/resa sig.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sätta/resa sig från toalettstol.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning till/från toalett och att sköta toalettbehov.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. 

Övrigt:

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Vid bedömningen värderas för- och nackdelar mellan en fast monterad och en fristående toalettförhöjning.

En fast monterad toalettförhöjning går inte att få lika hög som en fristående. Vissa toaletter är utformade så att en fast montering inte fungerar. En fast monterad toalettförhöjning är oftast enklare att hålla ren.

Utprovning:

Se till att barnet/ungdomen når ner ordentligt med fötterna i golvet. Är detta inte möjligt kan en pall användas.

Kontrollera att ordinarie toalett sitter fast ordentligt i golvet för att undvika olyckor vid eventuell snedbelastning. Var noga med att monteringen blir centrerad på porslinet.

Toalettstolsförhöjning kan användas både med och utan armstöd. Var noga med hur barnet/ungdomen belastar armstöden, se maxbelastning nedan.

Toalettstolsförhöjning finns i två olika höjder samt två olika utföranden: en utan armstöd och en som kan monteras både med eller utan armstöd. De med armstöd kan även användas med bara ett armstöd om det t ex inte får plats på bägge sidor p g a att tvättstället är i vägen. Tänk på att följa leverantörens anvisningar om max belastning av armstöd.

Toalettstolsförhöjningen går att ställa i coxitläge.

Uppföljning

Minst en gång om året.