Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

09 12 24 Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toaletten

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta/resa sig och/eller har svårighet att hålla balansen i sittande.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sätta/resa sig från toalettstol och/eller behålla balansen i sittande.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning till/från toalett och att sköta toalettbehov.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

För att underlätta uppresning från toaletten kan det ibland räcka med enbart armstöd ex om ungdomen är kort eller om befintlig toalettstol redan är tillräckligt hög.

Utprovning:

Kontrollera att ordinarie toalett sitter fast ordentligt i golvet för att undvika olyckor vid eventuell snedbelastning. Var noga med att monteringen blir centrerad på porslinet.

Är det trångt om utrymme kan man välja att bara använda armstöd på ena sidan. Tänk på att följa leverantörens anvisningar om max belastning av armstöd.

Uppföljning

Minst en gång per år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats