Till startsidan

09 33 04 Badbrädor 09 33 05 Badsitsar 09 33 07 Duschstolar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårigheter att ta sig i och ur badkar.
Barn med funktionsnedsättning som medför svårigheter att bibehålla stående ställning.
Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att bibehålla sittande ställning i badkar.

Kriterier:

Badbräda/badstol:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att ta sig i och ur badkar. Aktivitetsbegränsning som innebär behov av att sitta för att tvätta sig i badkar.

Duschstol/Duschpall:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av att sitta för att tvätta sig.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning i/ur badkar.
Sitta självständigt i badkar.
Öka säkerheten och självständigheten vid personlig vård.
Förebygga fall.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Utprovning

Badbräda

 • Kontrollera alltid att badkaret står stadigt.
 • Kontrollera att anläggningsytan är tillräckligt stor så att badbrädan ligger stadigt mot badkaret.
 • Instruera att barnet/ungdomen och dess vårdnadshavare att själva kontrollera så badbrädan ligger stadigt innan användning. Instruera att barnet/ungdomen först ska sätta sig på badbrädan och sedan lyfta benen över badkarskanten.
 • Stödhandtag på badbrädan ingår i standard och kan vara ett alternativ till montering av stödhandtag i vägg.
 • Badbrädan finns i två bredder. Annan modell finns med ryggstöd och snurrfunktion.
 • Påminn om halkrisk vid i/urstigning. En antihalkmatta kan användas både i och utanför badkaret för att undvika halkrisk.

Duschstol/Duschpall

 • Kontrollera höjden så att barnet/ungdomen når ner ordentligt med fötterna i golvet. Alternativt kan en pall användas som stöd under fötterna.
 • Duschpallar kan fås med/utan arm- och ryggstöd. Armstöden kan underlätta vid uppresning och arm/ryggstöd kan vara ett stöd för barn/ungdomar med nedsatt bålbalans.
 • Duschpall med hygienurtag kan underlätta vid nedre hygien.
 • Duschpall med uppfällbara armstöd kan användas vid sidoförflyttning.
 • Duschpall med snurrfunktion kan underlätta vid förflyttning i/ur duschen.
 • Råd att man använder antihalkmatta för att undvika halkrisk.

Uppföljning

Minst en gång per år.