Till startsidan

09 33 12 Badbritsar, duschbord och skötbord

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

  • Barn med svåra funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande.
  • Barn med funktionsnedsättning/beteendeproblematik.

Kriterier:

  • Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande och där personlig hygien måste utföras i liggande ställning. Möjligheten att använda hygien/duschstol skall uteslutas före utprovning.
  • Barn med omvårdnadsbehov.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra personlig vård.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Inför en förskrivning av hjälpmedlet bör man gå igenom tydligt med familjen om vad behovet är. Ex är behovet långvarigt? Då bör man tänka sig ett hjälpmedel i en storlek som räcker länge.

Ska hjälpmedlet tåla vatten?

Hur långt ned mot golvet ska hjälpmedlet gå? Ska överflyttningen ske aktivt eller passivt? Ska lyft användas eller ej?

Var också vaksam på hjälpmedlets totala djup och bredd. Inte bara själva britsen.

Utprovning

Finns förutsättning för aktiv förflyttning ska en brits väljas som går ända ned till golv. Om taklyft finns väljs en manuell höj- och sänk (inte el).

Övrigt

Gällande duschvagn Concerto 1900, så förskrivs den alltid med hydraulisk pump i första hand.

Madrasser/liggunderlag är utbytbara ex vid förslitning. Informera om att regelbundet lyfta på madrassen på duschvagn Concerto och tvätta under denna. 

Tillbehör såsom förvaringsfickor till skötbord är egenansvar.

Uppföljning

Minst en gång per år.