Till startsidan

12 03 06 Armbågskryckor

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera:

Ja, parvis

Övrigt:

Endast standardfärg kan förskrivas.

________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Bedöm behov av modell avseende fast/justerbar längd, typ av handgrepp och max brukarvikt.

Utprovning:

  • Utrusta kryckkäppen vid förskrivning med doppsko och vid behov isdubb och käpphållare.
  • Vid långvarigt bruk rekommenderas att använda kryckkäppar med fast längd.
  • Förskrivning av flera kan förekomma vid funktionella behov och när särskilda skäl föreligger såsom i boendemiljön.
  • Vid höjdinställning ska brukaren stå rak med avslappnade axlar och ovansidan på kryckkäppens handtag ska nå i jämnhöjd med processus styloideus (knölen på handledens lillfingersida).
  • Tänk på att valet av skor kan påverka höjdinställning på käppen.
  • Instruera hur hjälpmedlet ska användas såsom gång- och trappteknik.
  • Informera brukaren om att regelbundet kontrollera förslitning av doppsko och isdubb