Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 03 12 Axillarkryckor

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång, då behovet av stöd eller avlastning inte kan tillgodoses med armbågskrycka eller underarmskrycka.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras.

Förskrivning av flera:

Ja, parvis

Övrigt:

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedöm modell avseende storlek och justeringsmöjligheter (fininställning) och brukarvikt.

Utprovning:

  • Utrusta med doppsko och vid behov isdubb.
  • Vid höjdinställning ska brukaren stå rak med avslappnade axlar, handgreppets ovansida skall vara i nivå med processus styloideus (knölen på handledens lillfingersida). Axillarkryckans ovandel skall vila mot kroppssidan, en handbredd (fyra fingrar) ned från armhålan.
  • Tänk på att valet av skor kan påverka höjdinställning på käppen.
  • Instruera hjälpmedlets användning såsom gång- och trappteknik.
  • Förskrivning av flera kan förekomma vid funktionella behov och när särskilda skäl föreligger såsom i boendemiljön.
  • Risk finns för nervskada, använd bara i undantagsfall när inget annat fungerar.

Informera brukaren om att:

  • ta kontakt med förskrivaren om stickning; domning och/eller svaghet uppkommer i arm eller hand
  • inte själv polstra kryckans ovandel.
  • regelbundet kontrollera förslitning av doppsko och isdubb.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen