Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 03 16 Gånghjälpmedel med flera stödben

Gåbock

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång, då behovet av stöd eller avlastning inte kan tillgodoses med armbågskrycka.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera:

Ja, parvis

Övrigt:

________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Välj modell utifrån användningsområde och brukarens förutsättningar.

Tänk på max brukarvikt och brukarens längd.

Utprovning:

  • Vid höjdinställning ska brukaren stå rak med avslappnade axlar och ovansidan på körhandtagen ska nå i jämnhöjd med processus styloideus (knölen på handledens lillfingersida). Tänk på att valet av skor kan påverka höjdinställning på käppen. Observera att leverantören kan ha restriktioner för vinkling av handtagen inåt/utåt.
  • Instruera hur hjälpmedlet skall användas. Tipsa om tekniker tex vid trottoarkanter/nivåskillnader/trösklar och då tunga dörrar ska öppnas.
  • Upplys om risker såsom tipprisk vid nivåskillnader.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen