Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 06 03 Gåstativ

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång, då behovet av stöd inte kan tillgodoses med enklare gånghjälpmedel eller där omgivningsfaktorer i boendemiljön begränsar framkomligheten.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

_______________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Tänk på max brukarvikt.

Kan vara aktuell tex då brukaren behöver ett mer stabilt gånghjälpmedel eller inte kan hantera en rollator som är mer rörlig.

Gåstativ kan vara ett alternativ samt komplement till annat gånghjälpmedel vid trånga utrymmen.

Kan fungera bra vid behov av avlastning av nedre extremitet t ex vid fraktur eller efter operation.

Utprovning

Vid höjdinställning ska brukaren stå rak med avslappnade axlar och handtagens ovansida ska nå i jämnhöjd med processus styloideus (knölen på handledens lillfingersida). Tänk på att val av skor kan påverka höjdinställningen.

Instruera hur hjälpmedlet ska användas, påpeka att alla fyra stödpunkterna ska belastas vid gång. Bör endast användas på plant underlag.

Informera brukaren om behov av att regelbundet kontrollera förslitning av doppsko samt att knappen för höjdjustering inte glappar.

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning eller minst en gång per år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats