Till startsidan

12 06 06 Rollatorer

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång, då behovet inte kan tillgodoses med annat enklare gånghjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras/utvecklas. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Välj modell utifrån användningsområde och brukarens förutsättningar. Olika modeller finns såsom fram- eller bakåtvänd och med olika hjul. Vissa modeller har olika typer av bromsar och tillbehör.

Tänk på max brukarvikt och brukarens längd.

Utprovning:

  • Komplettera med tillbehör efter behov.
  • Vid höjdinställning ska brukaren stå rak med avslappnade axlar och ovansidan på körhandtagen ska nå i jämnhöjd med processus styloideus (knölen på handledens lillfingersida). Tänk på att valet av skor kan påverka höjdinställning på rollatorn. Observera att leverantören kan ha restriktioner för vinkling av handtagen inåt/utåt.
  • Instruera hur hjälpmedlet skall användas. Tipsa om tekniker tex vid trottoarkanter/nivåskillnader/trösklar och då tunga dörrar ska öppnas.
  • Upplys om risker såsom tipprisk vid nivåskillnader, felaktig belastning av körhandtag (väskor) och max belastning av korg.

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning om brukarens behov förändras vad gäller funktion och behov. Dock minst en gång per år.