Till startsidan

12 06 09 Gåstolar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång, då behovet inte kan tillgodoses med annat enklare gånghjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra gående. Motverka inaktivitet. Öka delaktigheten.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedöm behov av modell utifrån användningsområde och brukarens förutsättningar.

Tänk på max brukarvikt och längd.

Ta hjälp av barnhjälpmedelskonsulent för diskussion av vilken modell och vilka tillbehör som kan vara aktuella innan beställning görs. Använd utprovningsprotokoll.

Vissa gåstolars fjädersystem kan medföra risk för att gåstolen välter om brukaren har kraftig spasticitet.

Utprovning

Utprovning görs med fördel tillsammans med tekniker och ev barnhjälpmedelskonsulent.

Gåstol används med fördel i miljö/lokal där det finns gott om utrymme. Observera att vissa modeller ej är till för utomhusbruk.

Tänk på val av skor.

Noggrann instruktion till den/de som ska handha hjälpmedlet om hur det ska användas och skötas.

Tänk på att brukaren inte ska lämnas utan tillsyn i gånghjälpmedlet.

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning om brukarens behov förändras vad gäller funktion och behov. Dock minst en gång per år.

NF-Walker

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Hjälpmedlet kan användas till barn/ungdomar med kraftigt nedsatt gångförmåga och korsningstendens av benen. Gångförmågan kan vara påverkad av spasticitet, nedsatt muskelstyrka, balans och/eller koordinationsproblem.

Innan förskrivning sker ska ärendet tas upp i hjälpmedelsgruppen barn.

Innan förskrivning bör man också ha diskuterat och gjort upp kring följande frågeställningar tillsammans med barnet/ungdomen och/eller dess föräldrar;

  • Var ska den användas, hemma eller på förskola/skola? Var finns de bästa förutsättningarna? Det måste finnas gott om utrymme och plana ytor där den ska användas.
  • Hur ofta ska walkern användas och vem ansvarar för träningen/användningen och är behjälplig? Gåstolen ska användas minst 4-5 ggr per vecka.
  • Det måste vara klart vem som är ansvarig för att hjälpa barnet/ungdomen vid användandet av gåstolen.

Innan en NF-walker provas ut bör ansvarig förskrivare ha gett grundlig information till föräldrar och personal om hur gåstolen fungerar och vad som förväntas av dem. En del barn tar steg direkt med walkern medan det för andra kan ta ett år eller längre tid att komma igång beroende på olika förutsättningar.

Utprovning

Barnhjälpmedelskonsulent bokar datum för utprovning i samråd med förskrivare och leverantör.

Förskrivare meddelar familjen inbokat datum.

Utprovning och justering sker på BUH i Karlstad. Beräknad tid för utprovning är ca två timmar. Beräknad tid för uppföljning/justering är ca 1,5 timma.

Barnhjälpmedelskonsulent ser till att leverantören får beställningen på utprovningen och justering.

Barnhjälpmedelskonsulent registrerar hjälpmedlet och tillbehören på barnet/ungdomen.

Uppföljning

Den första redan efter en månad. Därefter var tredje månad tillsammans med leverantör.

Närvarande vid utprovning och uppföljning är alltid förskrivare förälder och/eller personal samt barnhjälpmedelskonsulent.

Om det är något som inte fungerar mellan uppföljningarna kontaktas alltid förskrivaren som i sin tur, vid behov, kontaktar barnhjälpmedelskonsulent.