Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 06 12 Gåbord

I denna grupp ingår även RA-rollatorer.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av mer omfattande stöd eller avlastning vid gång, då behovet inte kan tillgodoses med annat gånghjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras/utvecklas. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

  • Bedöm behov av modell utifrån användningsområde och brukarens förutsättningar.
  • Tänk på max brukarvikt och att vissa gåbord saknar handbroms.
  • Det finns gåbord med manuell höjdreglering, med gaskolv och med eldriven höjdreglering.
  • Elektriskt höjdreglerbart gåbord kan förskrivas då personen samtidigt har behov av uppresningshjälp eller inte klarar att sänka gåbord med gaskolv.

Utprovning:

  • Vid höjdinställning skall brukaren stå rak med avslappnade axlar och armbågarna böjda 90°, så att underarmarna vilar mot underarmstöden alternativt armdynan.
  • Tänk på att valet av skor kan påverka höjdinställning.
  • Instruera hur hjälpmedlet skall användas.
  • Upplys om risker såsom tipprisk vid nivåskillnader.
  • Uppföljning bör göras kontinuerligt, för att kontrollera om behovet förändrats, då dessa hjälpmedel ofta används under en begränsad period.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen