Till startsidan

12 06 12 Gåbord

I denna grupp ingår även RA-rollatorer.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av mer omfattande stöd eller avlastning vid gång, då behovet inte kan tillgodoses med annat gånghjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras/utvecklas. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

  • Bedöm behov av modell utifrån användningsområde och brukarens förutsättningar.
  • Tänk på max brukarvikt och att vissa gåbord saknar handbroms.
  • Det finns gåbord med manuell höjdreglering, med gaskolv och med eldriven höjdreglering.
  • Elektriskt höjdreglerbart gåbord kan förskrivas då personen samtidigt har behov av uppresningshjälp eller inte klarar att sänka gåbord med gaskolv.

Utprovning:

  • Vid höjdinställning skall brukaren stå rak med avslappnade axlar och armbågarna böjda 90°, så att underarmarna vilar mot underarmstöden alternativt armdynan.
  • Tänk på att valet av skor kan påverka höjdinställning.
  • Instruera hur hjälpmedlet skall användas.
  • Upplys om risker såsom tipprisk vid nivåskillnader.
  • Uppföljning bör göras kontinuerligt, för att kontrollera om behovet förändrats, då dessa hjälpmedel ofta används under en begränsad period.