Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 18 06 Tre- och fyrhjuliga cyklar med fotpedaler

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför måttliga till stora svårigheter att förflytta sig längre sträckor utomhus till följd av balansbesvär eller kraftnedsättning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär måttliga till stora svårigheter att förflytta sig med 2-hjulig cykel med stödhjul.
Behovet och utövandet av aktivitet ska vara regelbundet och frekvent under den snöfria delen av året.
Vårdnadshavare är ansvarig för att hjälpmedlet framförs på ett säkert sätt i den miljö det ska användas.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständiga förflyttningar utomhus.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Cykel ska återlämnas när barnet fyller 18 år.

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • När ett ärende kring cykelförskrivning har initierats och bedömts som aktuellt av ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut ska ärendet även tas upp i yrkesgruppen för gemensam översyn och bedömning. 
 • Trehjulig cykel kan förskrivas som ett förflyttningshjälpmedel till de barn och ungdomar som inte kan gå längre sträckor självständigt med eller utan andra gånghjälpmedel utomhus pga. kraftigt nedsatt balans eller rörelseförmåga.
 • Längre sträckor kan vara att gå till närmsta busshållsplats, förskola/skola, till närmsta butik och vän.
 • Cykel som personligt hjälpmedel är en cykel med mer än två hjul. Trehjulig barncykel med trampor i framhjul är inte ett personligt hjälpmedel.
 • Tänk på att många barn inte lär sig cykla förrän vid 6 års ålder och att det kan behövas lång och kontinuerlig träning för att lära sig cykla. Innan 3-hjulig cykel kan förskrivas ska barnet ha bedömts ej kunna framföra 2-hjulig cykel med stabila stödhjul.
 • Tillsammans med patient/brukare, närstående och berörda personalgrupper utreds behov, mål samt i vilken miljö cykeln ska användas och förvaras.
 • Behovet ska vara regelbundet varje vecka under den snöfria delen av året.
 • Det är lämpligt att hembesök görs i aktuell användarmiljö för att få en uppfattning om trafikmiljö, lämplig förvaringsplats etc.
 • Trehjulig cykel med fast nav är lämplig för de barn/ungdomar som t.ex. till en början har svårt med koordinationen som krävs då man trampar. När man lärt sig detta bör man gå över till en trehjulig cykel med fritt nav för att kunna lära sig att bromsa med fotbromsen. En trehjulig cykel större än 16” med fast nav är mycket lätt att få upp i höga hastigheter.
 • Tre hjulig cykel med fast nav kan endast bromsas med enbart handbromsen.
 • 24” trehjulig cykel med fast nav kan ej förskrivas.
 • Observandum: Trehjulig cykel med fast nav kan medföra risk för fot- eller benskada.
 • Föräldrar/vårdnadshavare ansvarar för att barnet/ungdomen klarar trafikmiljön där cykeln ska användas. Med det menas att föräldrar/vårdnadshavare ansvarar för lämliga vägval så att  barnet/ungdomen klarar av att framföra sin cykel på ett säker sätt, att om det behövs cyklar/går med sitt barn/ungdom så att den klarar av att självständigt cykla till förskola/skola, till närmsta butik och vän.
 • Förskrivaren ansvarar för att barnet/ungdomen klarar att hantera cykeln rent fysiskt i den miljön den ska användas. Med det menas att barnet/ungdomen klarar av trafikregler (åldersrelaterade), visa hänsyn, att trampa, svänga samt förstår att stanna och starta sin cykeltur utan risk för sig själv eller andra.
 • Brukaren ska kunna framföra cykeln utan fara för sig själv eller andra. Förekomst av syn-, hörsel- och perceptionsstörningar ska beaktas vid bedömningen.
 • Vid behov konsulteras psykolog eller läkare för bedömning av kognitiv förmåga samt patientens/brukarens läkare för bedömning av medicinska kontraindikationer.
 • Som förskrivare kan man aldrig lämna över hela ansvaret till föräldrar/vårdnadshavare eller barnet/ungdomen.
 • Tänk på att det är först efter 12 årsålder ett barn anses vara moget att cykla i måttligt trafikerad miljö.
 • Vid byte till cykel av större storlek lämnas den mindre cykeln tillbaka vid samma tillfälle som den nya lämnas ut.
 • Glöm ej att meddela familjen att trehjulig cykel endast kan lånas under den tid barnet/ungdomen är inskriven på Barn och ungdomshabiliteringen. Vid utskrivning ska cykeln återlämnas till barnhjälpmedelscentralen. 
 • Information ska även ges om vad som gäller angående förvaring och försäkring.
 • Enklare underhåll och reparationer är föräldrarnas ansvar, såsom tex byte/lagning av däck och slang. Anpassningar på cykeln görs av barnhjälpmedelscentralen.
 • Trehjulig cykel kan inte förskrivas om den endast är avsedd att användas inom idrottsaktiviteter.
 • Låneperioden avslutas när ungdomen fyller 18 år.

Utprovning

 • Utprovning och träning kan ske på BUH. Vid utleverans till hemmet ska förskrivaren vara med, för att få en uppfattning om användarmiljön, trafikmiljön och lämplig förvaringsplats. Bäst är det dock att ha detta klart innan utprovning påbörjas.
 • Om barnet/ungdomen står bredvid cykeln så måttar man in sadeln till höfthöjd så brukar den hamna på rätt nivå.
 • Sittande på cykeln bör sadeln ha en sådan höjd att knät hålls lätt böjt för att inte översträcka knät.
 • Cykeln ska vara inställd så att barnet kan svänga åt båda håll och bromsa.

 Förälder/vårdnadshavare/brukare ansvar:

 • Förälder/vårdnadshavare/brukare ansvarar för att cykeln utrustas med lampor, reflexer och ringklocka (om inte detta redan finns) samt att barnet/ungdomen bär hjälm.
 • Förälder/vårdnadshavare/brukare svarar för normalt underhåll, dvs. laga punktering, rengöring, pumpning och smörjning samt betryggande förvaring.
 • Däck, slang samt arbetskostnad vid montering/lagning av punktering bekostas av brukare om man lagar punktering själv eller anlitar extern firma.
 • Vid anpassning och större reparationer ansvarar förälder/vårdnadshavare för att själva ta kontakt med förskrivaren.
 • Förälder/vårdnadshavare ansvarar för att den egna hemförsäkringen täcker värdet på cykeln i fall av stöld eller brand. Försäkringen ska också täcka om man vid färd skadar annan person eller annan persons egendom.
 • Föräldrar/vårdnadshavare ansvarar för att minderårig klarar trafikmiljön där cykeln ska användas. 

Uppföljning

Minst en gång per år. Bör ske i miljön där cykeln används.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats