Till startsidan

12 22 03 Manuella rullstolar (Uppresningsrullstol)

Uppresningsrullstol.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå, att klara uppresning och bibehålla stående ställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå inomhus, då behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel samt att det finns ett frekvent behov av att kunna utföra aktiviteter där man behöver komma upp i stående ställning.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttningar inomhus och att självständigt kunna utföra aktiviteter i stående ställning.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Byte av rullstol kan ske om det funktionsmässigt är av betydelse för patienten.
Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.
Uppresningsstol kan inte förskrivas för endast ståträning. Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

  • Behovet att stå ska vara frekvent och utföras dagligen.
  • Uppresning och nedsänkning ska kunna utföras självständigt av brukaren.
  • Vid kontrakturer i nedre extremitet, rådfråga först ansvarig läkare om lämpligheten med ståendet.
  • Var uppmärksam på vad stolen klarar för maxvikt innan förskrivning

Utprovning

  • Utprovning sker med stöd av hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker.
  • Tänk på att kontrollera tipprisken i både sittande och stående läge.
  • Det är viktigt att vara noggrann med däcktrycket och däckmönster. Dåligt pumpade och/eller slitna däck påverkar bromseffekten negativt. Detsamma gäller våta ytor eller däck. När barnet/ungdomen ska stå upp sitta ned eller förflytta sig i och ur stolen är det viktigt att den står stabilt.
  • Tänk på att informera att man aldrig får hänga föremål som påsar eller dylikt på körbågen.

Uppföljning

Minst en gång per år men oftare till en början.