Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar (Komfortrullstol)

Komfortrullstol

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå och svårighet att bibehålla sin kroppsställning i sittande.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå inom- och/eller utomhus, då behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel.
Barnet har svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttningar inom- och/eller utomhus självständigt eller med hjälp av annan person.
Möjliggöra en god sittkomfort och ge möjlighet till lägesförändringar.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Byte av rullstol kan ske om det funktionsmässigt är av betydelse för patienten.
Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

_____________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedöm alltid risken för inaktivitet. Samråd om barnets/ungdomens medicinska status/prognos med läkare/sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut, särskilt om viss gångförmåga kvarstår. Detta för att undvika kontraindikationer.

Komfortrullstol upphandlas i olika modeller.

Rullstolens egenskaper: Rullstol med många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Stolens anpassningar kan justeras efter barnets/ungdomens behov. Manövreras av vårdare och/eller barn/ungdom.

Komfortrullstol förskrivs till:

  • barn/ungdom som har behov av rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring.
  • barn som oftast behöver hjälp med förflyttningar av annan person i och ur rullstolen.
  • barn med behov av många inställnings- och anpassningsmöjligheter i sittandet där det kan finnas behov av ett brett tillbehörsprogram.

Utprovning:

Välj modell utifrån användningsområde och barnet förutsättningar. För att kunna göra detta bör förskrivaren vara väl insatt i upphandlat sortiment. Komplettera med tillbehör efter behov. Kontakta barnhjälpmedelskonsulent om du behöver stöd i val av lämpligt hjälpmedel.

Rullstolen bör alltid utprovas med hänsyn till den miljö och förhållanden där den ska användas. Ska barnet köra rullstolen själv/ska rullstolen vara vårdarmanövrerad?

Påhängshjul kan förskrivas till aktiv, allround och komfortrullstol när närmiljön och/eller vardagsaktiviteter kräver det. Var observant på att det ska behövas för frekvent användning och inte endast i fritidsaktiviteter. Om ej kombinationsavtal finns ska specialanpassningsrutin följas.

Informera barnet, vårdnadshavare samt personal om risken att glida fram i rullstolen om man vinklar ryggen bakåt samtidigt som sitsen är i planläge. Ställ in lämplig ryggvinkel och gör sedan lägesförändringar med tilten. Vid tiltning kan det finnas behov av nackstöd.

Övrigt:

Föraren ansvarar för förankring av rullstol i fordon, t ex färdtjänst. Följ alltid leverantörens anvisningar av förankringspunkter, med eller utan brukare i rullstolen. Förskrivares ansvar att informera om detta.

Rullstol, tillbehör eller anpassning som endast är avsedd att användas inom idrottsverksamhet omfattas inte av förskrivning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats