Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Komfortrullstol med transporthjul.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå och svårighet att bibehålla sin kroppsställning i sittande samt framföra sin rullstol.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå inom- och/eller utomhus, då behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel.
Barnet har svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande samt framföra sin rullstol.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttningar inom- och/eller utomhus med hjälp av annan person.
Möjliggöra en god sittkomfort och ge möjlighet till lägesförändringar.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Byte av rullstol kan ske om det funktionsmässigt är av betydelse för patienten.
Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen