Till startsidan

12 24 09 Drivaggregat vårdarstyrd

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med hjälpmedelskonsulent
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut i samråd med hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför att förflyttning med manuell rullstol inte kan utföras självständigt längre sträckor utomhus.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär att förflyttning med manuell rullstol utomhus endast kan ske med hjälp av annan person.
Det är för tungt (brukarvikt och/eller rullstolens beskaffenhet) för medhjälparen att köra barnet i manuell rullstol eller närmiljön är av sådan karaktär att hjälpmotor behövs för att medhjälparen ska kunna framföra stolen på ett säkert sätt.
Behovet av drivaggregat och utförandet skall vara regelbundet och frekvent större delen av året och på ett påtagligt sätt öka barnets möjlighet till delaktighet i den dagliga livsföringen.


Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att barnet kommer ut i sin närmiljö med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas.
Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna grupp.

Övrigt:

I särskilda boendeformer där flera personer har samma och kan använda samma rullstol med drivaggregat är detta att betrakta som utrustning och bekostas av vårdgivaren.
Förvaring och laddning av drivaggregatet ska ske i ett låsbart, torrt utrymme som håller en temperatur av minst +5 grader C.