Till startsidan

12 27 07 Liggvagnar och paraplyvagnar (sulky)

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut

Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av gångförmåga och/eller behov av anpassat sittande.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär att man inte kan gå längre sträckor utomhus och där behovet inte kan tillgodoses med standardbarnvagn/sulky.

Anledningen kan vara:

  • att en standardbarnvagn inte täcker barnets behov av sittställning/komfort.
  • barnet har uppnått en ålder då barn normalt inte använder sittvagn. 

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning utomhus med hjälp av en person

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Endast ett begränsat sortiment kan förskrivas.

___________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Bedöm barnets sittande i standardvagnen först. Enklare anpassningar som inte gör åverkan på vagnen , tex. bälten eller kuddar ska ha bedömts inte fungera, innan en sulky kan förskrivas.

Nedsatt gångförmåga kan också innefatta problemskapande beteende som medför att barnet inte medverkar vid gång. Innan förskrivning av sulky sker vid sådan anledning, ska ett gemensamt teamarbete genomföras för att se över om andra insatser behövs eller är mer lämpliga för de problemskapande beteendena.

Om barnet behöver ögonkontakt med vårdnadshavaren, välj en modell med möjlighet till vändbar sits.
Är barnet i skolålder ska alltid rullstol förskrivas i första hand.
Byte av sulkymodell görs inte från enkel till avancerad vagn om sittproblematiken är oförändrad och brukaren klarar av att sitta i den enklare modellen.
Enkel sittvagn byts inte ut pga. dålig fjädring.
Vid ny förskrivning ska alltid rullstol övervägas och beaktas som ett alternativ till sulky.

Utprovning:

Välj modell utifrån användningsområde och brukarens förutsättningar. Komplettera med tillbehör efter behov.
Se över vilken medicinsk utrustning som ska medföras men tänk på max brukarvikt så att inte vagnen överbelastas.

Enkel sulkyvagn
Kan ej förskrivas till barn under 3 år.
Är en vagn med enkla inställningsmöjligheter och tillbehör som passar till brukare med liten till medelsvår sittproblematik.

Avancerad sulkyvagn
Kan förskrivas till barn upp till 3 år. Därefter väljs rullstol i första hand.
Är en vagn med många inställningsmöjligheter och tillbehör som passar brukare med svår sittproblematik.

Tvillingvagn
Ärenden som gäller tvillingvagn diskuteras i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Uppföljning:

Kontinuerlig översyn bör göras.
Vid färd i bil eller färdtjänst rekommenderas att barnet alltid flyttas över till en bilbarnstol. Om barnet ska sitta kvar i sulkyn, se över bruksanvisningen för tillverkarens instruktioner.

Övrigt:

Regncape, åkpåse, väskor och liknande tillbehör är inte förskrivningsbart. Detta faller under egenansvar.