Till startsidan

12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta sig från en yta till en annan.
Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ändra kroppsställning i liggande.

Kriterier:

Glidbräda

Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga eller stora svårigheter att förflytta sig från en yta till en annan genom att resa sig och flytta fötterna steg för steg framlänges/baklänges eller i sidled. Förmåga finns att göra en överflyttning från en yta till en annan i sittande ställning.

Glidmatta/vändningsmattor

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att ändra kroppsställning i säng och /eller behov av att underlätta överflyttning i sittande ställning från en yta till en annan.

Glidlakan/örngott

Aktivitetsbegränsning som innebär omfattande långvariga svårigheter att ändra kroppsställning i säng.

Mål med hjälpmedlet:

Glidbräda/glidmatta

Möjliggöra överflyttning från en yta till en annan genom att glida i sittande ställning.

Glidmatta/vändningsmattor/glidlakan

Möjliggöra och underlätta förflyttning och att ändra kroppsställning.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.
Två (2) glidlakan kan förskrivas.

Övrigt:

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Utprovning:

Glidbräda

 • Vid förskrivning för förflyttning i och ur bil, använd längre glidbräda. Var uppmärksam på att avståndet mellan de två enheter dit brukaren skall förflytta sig inte överstiger leverantörens rekommendationer för glidbrädan. Var också uppmärksam på max brukarvikt Vid förskrivning för förflyttning säng – stol och åter, underlättas förflyttningen om glidbrädan används i "nedåtlut".
 • Förflyttningen kan även underlättas genom att tillsammans med glidbräda använda glidmatta på glidbrädan, samt vårdbälte på vårdtagaren. Kan kombineras med Bertilplatta och Vridplatta för att underlätta fötternas förflyttning.
 • Placering och borttagandet av glidbrädan underlättas om vårdtagaren kan flytta över tyngdpunkten till motsatta sidan.

Glidmatta/vändningsmattor/glidlakan

 • Vid förskrivning ge klara instruktioner att hjälpmedlet ska underlätta skjuvmotståndet vid kroppens tyngsta delar tex. huvud, axlar och säte.
 • Vid förskrivning av glidmatta kan behov finnas att använda grind eller del av grind, för att hindra att vårdtagaren glider ur sängen.
 • Vid användning av glidmatta som täcker stor del av kroppen kan man lämpligt använda lakan som draglakan över hela mattan.
 • Vid användning av glidlakan kan man använda 1 eller 2 tygdraglakan, alt. påslakan.
 • När man kombinerar el-rygg med glidmatta/vändningsmattor och glidlakan finns risk för att vårdtagaren glider ner om el-ryggen är i uppstående läge. Kombinera då gärna med en stoppkudde.
 • Vid förskrivning av glidlakan, ge klara instruktioner som tydliggör att glidlakanet ska placeras så att de halkfria kanterna kommer under vårdtagaren när hen sitter på sängkanten.
 • Glidlakan finns även med inkontinensskydd och i flera längder.

Draglakan

 • Lakan eller tygdraglakan finns i olika modeller med eller utan glidyta, med eller utan handtag, med eller utan inkontinensskydd, kan placeras på olika sätt beroende på draglakanets tänkta funktion. Lakan eller tygdraglakan anses som grundutrustning.
 • Draglakan kan kombineras med glidlakan och vändningsmattor.
 • Vid förskrivning ge instruktion att draglakan ska låsas fast under madrassen när man inte aktivt använder draglakanet.