Till startsidan

12 31 12 Repstegar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför nedsatt förmåga att ändra kroppsställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att ändra kroppsställning från liggande till sittande i säng.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att självständigt komma upp från liggande till sittande i säng.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Råd i förskrivningsprocessen

Utprovning:

  • Fotgavel kan behövas då det finns viss risk för att brukaren kan dra madrassen mot fotändan.
  • Kontrollera att fästpunkten håller för den belastning hjälpmedlet kan medföra.
  • Kontrollera att ev. spännen och handtag håller för kraftig belastning.