Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 31 15 Uppresningsbälten och västar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att förflytta sig och att resa/sätta sig.
Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.
Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att ändra kroppsställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd och hjälp av annan person vid förflyttning/gång/resa och sätta sig eller för att ändra kroppsställning.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta förflyttning/gång/uppresning.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Utprovning:

  • Före användning: Kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning.
  • Uppresningsbälte används gärna i kombination med andra förflyttningshjälpmedel.
  • Uppresningsbälte skall ej användas som ett lyfthjälpmedel.
  • När förflyttning/uppresning upplevs som tung måste annat alternativ övervägas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats