Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 31 21 Fotpallar och fotstöd

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning med svårighet att uppnå funktionellt sittande.

Kriterier:

  • Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att förflytta sig till och från rullstol, säng, toalett mm. Hjälpmedlet ska användas i kombination med andra förflyttningshjälpmedel då behov finns att få stöd för fötterna.
  • Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att uppnå stabilt sittande på vanlig sittmöbel/toalettstol.

Mål med hjälpmedlet:

  • Möjliggöra och underlätta en förflyttning.
  • Uppnå funktionellt sittande.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats