Till startsidan

12 31 21 Fotpallar och fotstöd

Nivå

5

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp

Barn med funktionsnedsättning med svårighet att uppnå funktionellt sittande.

Kriterier

  • Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att förflytta sig till och från rullstol, säng, toalett med mera. Hjälpmedlet ska användas i kombination med andra förflyttningshjälpmedel då behov finns att få stöd för fötterna.
  • Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att uppnå stabilt sittande på vanlig sittmöbel/toalettstol.

Mål med hjälpmedlet

  • Möjliggöra och underlätta en förflyttning.
  • Uppnå funktionellt sittande.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt