Till startsidan

12 31 21 Överflyttningsplattformar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt förflytta sig från en plats till en annan.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att förflytta sig från en plats till en annan genom att resa sig och flytta fötterna steg för steg framlänges/baklänges eller i sidled och behov finns att undvika flera förflyttningsmoment eller för att skapa bättre arbetsutrymme.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta en förflyttning med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

  • Undvik förskrivning till personer som inte kan följa instruktioner.
  • Brukaren skall kunna belasta sina ben, resa sig upp och ha balans samt ha gripfunktion.

Utprovning:

  • Medhjälparen ska alltid ge motvikt när brukaren reser sig upp, sätter sig samt under överflyttningen.
  • Används i kombination med vårdbälte eller tillhörande band vid behov.
  • Hjälpmedlet är inte avsett att användas för längre transporter.