Till startsidan

12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv eller i tak

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta sig från en plats till en annan och att göra en överflyttning från en yta till en annan.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga eller medför stora svårigheter, att självständigt ändra grundläggande kroppsställning, förflytta sig från en plats till en annan och göra överflyttning från en yta till en annan.
Andra förflyttningstekniker ska vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån personens strukturavvikelser, funktionsnedsättning och totala omvårdnadssituation.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta en förflyttning med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Om förskrivaren bedömer att annan förflyttningsteknik bättre svarar mot personens behov kan personlyft inte förskrivas. Omgivningsfaktorer avgör om hjullyft, stationär eller fristående lyft väljs.

_______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Överflyttning med lyft är passivt för barnet. Därför är det viktigt att andraöverflyttningstekniker och hjälpmedel först har provats och dömts ut.

Golvlyft ska ha provats innan stationär lyft kan bli aktuellt. Särskilda skäl för att förskriva stationär lyft direkt kan finnas. Kontakta alltid hjälpmedelskonsulent för att rådgöra om ärendet.

Behovet av lyft ska vara långvarigt för att stationär lyft ska förskrivas.

Bedöms barnet ha behov av stationär lyft görs ett besök i bostaden tillsammans med aktuell leverantör. Då görs en bedömning om man ska använda en lyft monterad i väggen eller taket. Ska lyften vara monterad i taket krävs ett beslut för bostadsanpassning.

Vid planering för stationär lyft bör man tänka långsiktigt. Kommer lyft att behöva göras i fler än ett rum? Finns det då möjlighet att koppla samman skenorna eller blir det två skilda lyftsystem? Vad ska man ha för överkoppling och hur reagerar barnet/ungdomen på det, ex om kraftig spasticitet.

Utprovning:

Vid förskrivning, bedöm och informera vårdnadshavare och ev personal om barnet behöver hjälp av en eller flera personer. Rekommendationen är att man ska vara två personer. Tänk på att behovet av hjälp kan variera i olika situationer.

Man ska alltid vara nära barnet vid lyft.

Man får aldrig lämna någon utan tillsyn.

Uppföljning;

Minst en gång per år.

Övrigt:

Ska lyftsele från annan leverantör än av lyften användas ska kombinationen vara godkänd av respektive leverantör. 

Periodisk inspektion av lyftselar bör göras enligt tillverkarens rekommendationer.

Defekta lyftselar ska kasseras.

En lyft får aldrig förskrivas för endast gåträning.