Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 36 15 Stationära lyftar som monteras på eller i andra produkter

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning som medför svårigheter att ta sig i och ur badkar.

Kriterier:

  • Aktivitetsbegränsning som medför stora svårigheter att självständigt ta sig i och ur badkar.
  • Andra förflyttningstekniker ska vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån barnets strukturavvikelser, funktionsnedsättningar och totala omvårdnadssituation

Mål med hjälpmedlet:

  • Möjliggöra självständig förflyttning i och ur badkar och att bada.
  • Möjliggöra och underlätta en förflyttning med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

_______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Förskrivare gör en bedömning av barnets situation med tyngdpunkt på barnets möjlighet till självständighet vid förflyttning i/ur badkar. Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med enklare bad- och duschhjälpmedel.

Bedömning görs också om badkaret är lämpligt att användas tillsammans med badlyft. Eftersom badlyften bygger i höjd kommer man oftast inte ner så djupt i vattnet att axlarna hamnar under vattenytan. Tänk på att om badkaret även ska användas av andra personer kan det vara tungt att förflytta badlyften.

Utprovning

Tänk på max brukarvikt.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel- och bruksanvisningar som medföljer badlyften lämnas ut och gås igenom.

Uppföljning

Enligt förskrivningsprocessen.

Övrigt

Rengör badkar och sugproppar före användning för att badlyften inte ska ändra läge.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats