Till startsidan

12 36 15 Stationära lyftar som monteras på eller i andra produkter

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning som medför svårigheter att ta sig i och ur badkar.

Kriterier:

 • Aktivitetsbegränsning som medför stora svårigheter att självständigt ta sig i och ur badkar.
 • Andra förflyttningstekniker ska vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån barnets strukturavvikelser, funktionsnedsättningar och totala omvårdnadssituation

Mål med hjälpmedlet:

 • Möjliggöra självständig förflyttning i och ur badkar och att bada.
 • Möjliggöra och underlätta en förflyttning med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

_______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Förskrivare gör en bedömning av brukarens situation med tyngdpunkt på brukarens möjlighet till självständighet vid förflyttning i/ur badkar.
 • Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med enklare bad- och duschhjälpmedel.
 • Bedömning görs också om badkaret är lämpligt att användas tillsammans med badlyft. Eftersom badlyften bygger 6 cm i höjd kommer man oftast inte ner så djupt i vattnet att axlarna hamnar under vattenytan. Tänk på att om badkaret även skall användas av andra personer kan det vara tungt att förflytta badlyften. Den väger nästan 13 kg utan batteri.

Utprovning

 • Sortiment: Aquatec Beluga
 • Badlyften skall vara i jämnhöjd med badkarskanten vid förflyttning i/ur. Badlyften har en lyfthöjd på 42 cm. Nivåadaptrar kan monteras om badkarets invändiga höjd är mera än 42 cm. Adaptrer finns i höjderna 2, 4 och 6 cm.
 • Högsta tillåtna brukarvikt är 135 kg.
 • Batteriet kan lätt tas bort för laddning. Vid batteridrift får laddning aldrig ske i våtutrymme. Om batteriet är svagt lyser batteriindikatorn rött på handkontrollen. Lyftens nedsänkningsfunktion spärras. Det går dock alltid att köra upp lyften.
 • Förskrivare ansvarar för att de skötsel- och bruksanvisningar som medföljer badlyften lämnas ut och gås igenom.

Uppföljning

Enligt förskrivningsprocessen

Övrigt

 • Klädseln är avtagbar och kan maskintvättas i 60 grader.
 • Handkontrollen är vattentät och flyter på vattnet.
 • Rengör badkar och sugproppar före användning för att badlyften inte skall ändra läge.