Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 36 18 Stationära fristående lyftar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta sig från en plats till en annan och att göra en överflyttning från en yta till en annan.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga eller medför stora svårigheter, att självständigt ändra grundläggande kroppsställning, förflytta sig från en plats till en annan och göra överflyttning från en yta till en annan.
Andra förflyttningstekniker ska vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån barnets strukturavvikelser, funktionsnedsättning och totala omvårdnadssituation.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta en förflyttning med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Om förskrivaren bedömer att annan förflyttningsteknik bättre svarar mot personens behov kan personlyft inte förskrivas.
Omgivningsfaktorer avgör om hjullyft, stationär eller fristående lyft väljs.

_______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Överflyttning med lyft är passivt för barnet. Därför är det viktigt att andra överflyttningstekniker och hjälpmedel först har provats och dömts ut.

Golvlyft ska ha provats ut innan stationär lyft kan bli aktuellt. Särskilda skäl för att förskriva stationär lyft direkt kan finnas. Kontakta alltid hjälpmedelskonsulenten för att rådgöra om ärendet.

Man ska också ha provat golvlyft i första hand.

Behovet av lyft ska vara långvarigt för att stationär lyft ska förskrivas.

Bedöms barnet/ungdomen ha behov av stationär lyft görs ett besök i bostaden tillsammans med aktuell leverantör.

Vid planering för stationär lyft bör man tänka långsiktigt. Kommer lyft att behöva göras i fler än ett rum?

Utprovning:

Vid förskrivning, bedöm och informera vårdnadshavare och ev. personal om barnet/ungdomen behöver hjälp av en eller flera personer. Rekommendationen är att man ska vara två personer. Tänk på att behovet av hjälp kan variera i olika situationer. Man ska alltid vara nära barnet/ungdomen vid lyft. Man får aldrig lämna någon utan tillsyn.

Uppföljning;

Minst en gång per år.

Övrigt:

Ska lyftsele från annan leverantör än av lyften användas ska kombinationen vara godkänd av respektive leverantör. Se även skriften "Kombinationer lyftselar - personlyftar", utgiven av HI.

Periodisk inspektion av lyftselar bör göras enligt tillverkarens rekommendationer.

Defekta lyftselar ska kasseras.

En lyft får aldrig förskrivas för endast gåträning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats