Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 36 21 Selar, sitsar och bårar till hjälpmedel för att lyfta personer

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn som använder personlyft.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som medför att personlyft används.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta en förflyttning med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Ja

Övrigt:

_____________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Före val av lyftsele, utred noga lyftselens användningsområde och brukarens aktivitetsnivå.

Välj modell och storlek utifrån behoven.

Tänk på att en sele kan brukas till flera användningsområden. Om möjligt bör selarna följa med barnet mellan olika boendeformer och skola.

Utprovning:

Lyftselar ska vara individuellt förskrivna.

Lyftselar på boende/skola ska vara märkta med brukarens namn för att undvika förväxling.

Lyftselar ska då lyftmomentet är avslutat tas bort ur rullstol/säng.

Om brukaren av någon anledning måste sitta kvar på lyftselen är det endast aktuellt med en nätsele. Behjälplig personal ska informeras om att noga kontrollera och vid behov applicera om selen före nytt lyft.

Nätselar rekommenderas endast i speciella fall då vanlig sele inte fungerar.

Användning av utprovningsprotokoll rekommenderas.

Observera att det finns ett separat protokoll för 

Guldmanns lyftselar Basic Hammock och Sit-On Comfort, som är framtaget av Arvika kommun på grund av att varken Guldmann eller HMC Sverige inte hade protokoll som passade dessa selar. Du finner det nedan under relaterade dokument.

Uppföljning:

Periodisk inspektion av lyftselar ska göras enligt tillverkarens rekommendationer, dock med minst 6 månaders mellanrum. 

Övrigt:

Ska lyftsele från annan leverantör än av lyften användas ska kombinationen vara godkänd av respektive leverantör. I slutänden är det dock alltid förskrivarens bedömning som gäller.

Tänk på att kontrollera storlek på sele och bygel för växande barn med jämna mellanrum.

Defekta och specialanpassade lyftselar ska kasseras.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen