Till startsidan

18 12 12 Sänglyftar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsteraeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

  1. Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att resa/sätta sig från sängen eller att förflytta sig till/från sängen i sittande.
  2. Barn med funktionsnedsättning som medför så stora svårigheter att ändra grundläggande kroppsställning eller förflytta sig så att personen behöver hjälp med personlig omvårdnad i sängen av annan person.

Kriterier:

  1. Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att resa/sätta sig från/till sängen eller att förflytta sig från/till sängen i sittande ställning. Behovet kan inte tillgodoses med enbart förhöjningsklotsar.
  2. Aktivitetsbegränsning som innebär att barnet behöver daglig hjälp med personlig omvårdnad i sängen av annan person.

Mål med hjälpmedlet:

  1. Möjliggöra att självständigt kunna resa/sätta sig från/till sängen eller att förflytta sig i sittande ställning till/från säng.
  2. Möjliggöra en god personlig omvårdnad i säng med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Förskrivning förutsätter att sängförhöjning eller alternativa sängben först har provats och förkastats.

Kontrollera att befintlig säng har träram och fastskruvade gavlar som är i sådant skick att sänglyft kan monteras på ett säkert sätt.

Kliniker, gruppboende m fl. särskilda boendeformer samt skolor och daghem med speciell inriktning mot personer med funktionsnedsättning skall själva bekosta adekvat arbetsteknisk utrustning.

Uppföljning

Minst en gång per år.