Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 09 03 Röstgeneratorer

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. logoped i samråd med hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Personer som inte har fungerande röstkälla.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär total svårighet att kommunicera verbalt.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Byte av standardbatterier bekostas av patienten

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats