Region Värmland logga

22 12 03 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/Leg fysioterapeut

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arm/handmotorik.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att hålla i penna eller krita för att teckna
och/eller skriva.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardagligt skrivande och tecknande.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Råd i förskrivningsprocessen:

Finns i februari 2015 inget lämpligt hjälpmedel, så som t ex  tunglinjal, som kan förskrivas.

För förtjockat grepp på penna, se riktlinje 24 18 06.

Sidan uppdaterad