Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 12 15 Skrivmaskiner (ej förskrivningsbar från 1/1-16)

Här ingår tex AlphaSmart.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. logoped

Målgrupp:

Personer med nedsatt finmotorik.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att skriva för hand.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta skriftlig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Endast ett begränsat sortiment kan förskrivas.

Råd i förskrivnigsprocessen

Bedömning:

  • Nedsatt finmotorik, vilket försvårar skrivande med penna.
  • Finns tillgång till dator eller annan likvärdig teknik bör det väljas i första hand. Alpha Smart har ett begränsat visningläge på 4-6 rader.

Utprovning:

  • Barnnet/ungdomen får prova en Alpha Smart för att se om det underlättar skrivandet.

Uppföljning:

  • Underlättar skrivhjälpmedlet skrivandet?

Ett begränsat sortiment kan förskrivas:

AlphaSmart Neo - Picomed

AlphaSmart NEO 2 är ett enkelt skrivhjälpmedel för personer som har svårigheter att hantera papper och penna, det underlättar även läs- och skrivutvecklingen. Kapacitet 100 A4-sidor text som kan överföras till ordinarie dator. Visar 6 rader med text åt gången. Automatisk lagring av text och stavningskontroll. Vikt 1kg..

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats