Till startsidan

22 12 15 Skrivmaskiner (ej förskrivningsbar från 1/1-16)

Här ingår tex AlphaSmart.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. logoped

Målgrupp:

Personer med nedsatt finmotorik.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att skriva för hand.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta skriftlig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Endast ett begränsat sortiment kan förskrivas.

Råd i förskrivnigsprocessen

Bedömning:

  • Nedsatt finmotorik, vilket försvårar skrivande med penna.
  • Finns tillgång till dator eller annan likvärdig teknik bör det väljas i första hand. Alpha Smart har ett begränsat visningläge på 4-6 rader.

Utprovning:

  • Barnnet/ungdomen får prova en Alpha Smart för att se om det underlättar skrivandet.

Uppföljning:

  • Underlättar skrivhjälpmedlet skrivandet?

Ett begränsat sortiment kan förskrivas:

AlphaSmart Neo - Picomed

AlphaSmart NEO 2 är ett enkelt skrivhjälpmedel för personer som har svårigheter att hantera papper och penna, det underlättar även läs- och skrivutvecklingen. Kapacitet 100 A4-sidor text som kan överföras till ordinarie dator. Visar 6 rader med text åt gången. Automatisk lagring av text och stavningskontroll. Vikt 1kg..