Till startsidan

22 12 24 Programvara för ordbehandling (ej förskrivningsbar från 1/4-16)

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Leg. logoped i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal,
tecken, bilder, symboler. Personen skall ha behov av hjälpmedel för sin vardagliga kommunikation.
Personen skall kunna tillgodogöra sig grundläggande datorkunskap.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Programvara förskrivs enbart i kommunikativt syfte.