Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 21 09 Samtalsapparater

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. logoped
Leg. arbetsterapeut
Vid utprovning av avancerade samtalsapparater i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden.
Barnet skall ha behov av hjälpmedel för sin vardagliga kommunikation.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att bara en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip tex för enkla apparater med ett meddelande.

Övrigt:

Byte av standardbatteri är egetansvar.
Förbrukningsartiklar är egetansvar.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

  • Vid val av samtalsapparat bedöm förmågan till att initiera kommunikation, förmåga till orsak/verkan, förmåga till turtagning samt i vissa fall tolkning av bilder, skriv- och läsförmåga.
  • Behöver barnet förutom det auditiva stödet ett visuelltstöd (bild) och eller ett taktiltstöd (föremål/material) på samtalsapparaten.
  • Bedöm barnet/ungdomens förmåga att trycka på samtalsapparaten. Tänk på styrka, räckvidd, synfält och synskärpa.

Utprovning:

  • Börja gärna enkelt med en samtalsapparat för att träna kommunikation, turtagning och orsak/verkan.
  • Börja inlärningen i en konkret situation där barnet är motiverad att använda hjälpmedlet.
  • Uppmuntra omgivningen till att byta meddelande så att samtalsapparaten är intressant och givande för barnet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen